Vay bằng hóa đơn tiền điện

Ngân hàng chúng tôi hổ trợ vay theo hóa đơn tiền điện sinh hoạt cho khách hàng, mức vay dựa trên số tiền điện bình quân 3 tháng gần nhất mà người vay đã thanh toán.

Khách hàng vay có thể xem xét mức sử dụng điện trong 3 tháng gần nhất có phù hợp với các yêu cầu của chúng tôi hay không để nộp hồ sơ.
Yêu cầu
 • Tiện điện dùng cho sinh hoạt, trong 3 tháng gần nhất phải trên 300.000đ/tháng
 • Người vay đứng tên trên hóa đơn
 • Người vay đủ 20 và dưới 60 tuổi
 • Chỉ hổ trợ hóa đơn điện tại Đà Nẵng hoặc Quảng Nam
Ưu đãi
 • Không yêu cầu hóa đơn điện nếu mất
 • Không tốn bất kỳ chi phí nào cho khoản vay
 • Xét duyệt nhanh chóng đơn giản từ 2 đến 3 ngày
 • Giấy tờ photo không giữ bản gốc
 • Không cần giấy tờ tạm trú nếu khách hàng ở địa chỉ khác hộ khẩu
 • Không cần lắp điện thoại bàn
Thủ tục
 1. CMND, Hộ khẩu, 1 ảnh 3x4
 2. 1 tờ hóa đơn điện bất kỳ 
Chú ý: 
 • Khách hàng ở ngoại tĩnh có thể sử dụng hộ khẩu công chứng để thay thế hộ khẩu gốc, lưu ý cần công chứng đủ nguyên cuốn kể cả các trang không có thông tin
 • Nếu không có hóa đơn điện có thể lấy Hợp đồng điện lực cung cấp cho chúng tôi Mã khách hàng (Mã KH) là đượcNếu không có hóa đơn điện có thể lấy Hợp đồng điện lực cung cấp cho chúng tôi Mã khách hàng (Mã KH) là được

Vay theo lương

Những người đang lao đông hưởng lương tại các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ vay dựa theo mức lương tháng của mình để được cấp khoản tín dụng dựa theo khả năng.

Khách hàng có thể tự tạo khoản vay cho mình mà không cần bất kỳ sự bảo lãnh của công ty hay cá nhân nào khác, tự chủ cho khoản vay của mình và thanh toán dựa trên kế hoạch chi tiêu.
Điều kiện
 • Lương 3 tháng gần nhất từ 3 triệu/tháng trở lên
 • Mọi doanh nghiệp như tư nhân, nhà nước, nước ngoài..vvv đều có thể vay
 • Làm việc tại doanh nghiệp tối thiểu 3 tháng
Ưu đãi
 • Lãi suất ưu đãi tùy thuộc vào công ty đang công tác
 • Công ty không có HĐLĐ và bảng lương vẫn có thể vay
 • Không tốn bất kỳ chi phí nào cho khoản vay
 • Xét duyệt nhanh chóng đơn giản từ 2 đến 3 ngày
 • Giấy tờ photo không giữ bản gốc
 • Không cần giấy tờ tạm trú nếu khách hàng ở ngoại tĩnh 
 • Không cần lắp điện thoại bàn
Thủ tục
 1. CMND, hộ khẩu, 1 ảnh 3x4
 2. Hợp đồng lao động
 3. Bảng lương 3 tháng gần nhất
Chú ý:
 • Nếu thiếu HĐLĐ hoặc Bảng lương có thể liên hệ với chúng tôi để lấy giấy xác nhận
 • Khách hàng ở ngoại tĩnh có thể sử dụng hộ khẩu công chứng để thay thế hộ khẩu gốc, lưu ý cần công chứng đủ nguyên cuốn kể cả các trang không có thông tin

Vay bằng hợp đồng trả góp

Khách hàng hiện đang dư nợ tại các tổ chức tín dụng có thể dùng chính hợp đồng của mình để vay thêm tiền mặt phục cho nhu cầu của mình nếu các hợp đồng đó phù hợp với các yêu cầu của chúng tôi.

Hợp đồng tín dụng có thể vay thêm tiền tạo điều kiện cho khách hàng có nhu cầu thêm về tài chính dựa trên số tiền trả góp hàng tháng, chỉ đơn thuần dựa vào khả năng tín chấp để cấp thêm khoản vay, không thiệt hại đến hợp đồng hiện tại.
Yêu cầu:
 • Hợp đồng mua hàng trả góp hoặc vay tín chấp có thể sử dụng để vay
 • Hợp đồng của ACS và Fecredit không được chấp nhận
 • Đã thanh toán được 5 kỳ và còn hiệu lực (đã thanh toán xong không được chấp nhận)
 • Người vay đủ 20 và dưới 59 tuổi
Ưu đãi
 • Không tốn bất kỳ chi phí nào để thực hiện khoản vay
 • Xét duyệt nhanh chóng đơn giản từ 2 đến 3 ngày
 • Giấy tờ photo không giữ bản gốc
 • Không cần giấy tờ tạm trú nếu khách hàng ở ngoại tĩnh 
 • Không cần lắp điện thoại bàn
Thủ tục: Các giấy tờ photo không công chứng, đem theo bản gốc đối chiếu lúc nộp
 1. CMND, Hộ khẩu, 1 ảnh 3x4
 2. Hợp đồng trả góp hoặc vay tín chấp

Chú ý: 
 • Nếu mất hợp đồng trả góp có thể liên hệ đơn vị bán hàng trả góp để xin lại không cần đóng dấu
 •  Khách hàng ở ngoại tĩnh có thể sử dụng hộ khẩu công chứng để thay thế hộ khẩu gốc, lưu ý cần công chứng đủ nguyên cuốn kể cả các trang không có thông tin

Vay bằng bảo hiểm nhân thọ

Sản phẩm vay hổ trợ cho khách hàng đã có mua bảo hiểm nhân thọ cá nhân tại Đà Nẵng, khách hàng có thể tham gia vay tiêu dùng nếu phù hợp với điều kiện bên dưới.

Gói vay Bảo hiểm giúp khách hàng có được một khoản vay nhanh chóng phục vụ tiêu dùng. Khoản vay không ảnh hưởng bất kỳ chi tiết nào khác đến hợp đồng bảo hiểm của người vay.
Điều kiện vay
 • Thời gian ký Bảo hiểm nhân thọ trên 1 năm (tính theo ngày bắt đầu mua)
 • Phí bảo hiểm từ 2 triệu/năm trở lên
 • Người vay là người đứng tên mua bảo hiểm
 • Mọi công ty Bảo hiểm đều được chấp nhận, vd: Dai-ichi life, Prudential, Manulife... 
 • Người vay đủ 20 và dưới 59 tuổi
Các ưu đãi khoản vay
 • Lãi suất ưu đãi nhất dành cho hình thức vay bằng Bảo hiểm nhân thọ
 • Xét duyệt nhanh chóng từ 2 đến 3 ngày
 • Không tốn bất kỳ phí dịch vụ nào
 • Giấy tờ chỉ cần photo, không ảnh hưởng đến số tiền bảo hiểm
 • Không cần giấy tờ tạm trú nếu ở khác hộ khẩu hoặc ngoại tỉnh
 • Không cần lắp đặt điện thoại bàn
Hồ sơ vay: Mọi giấy tờ photo không cần công chứng, đem theo bản gốc đối chiếu lúc nộp
 1. CMND, Hộ khẩu, 1 ảnh 3x4
 2. Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ và biên lai đóng phí gần nhất

Chú ý: 
 • Nếu mất biên lai đóng phí có thể liên hệ với bên bảo hiểm để xin thư xác nhận 
 • Khách hàng ngoại tỉnh có thể sử dụng hộ khẩu photo công chứng để thay cho bản gốc, lưu ý công chứng đủ nguyên cuốn kể cả các trang không có thông tin